tamas@iranebozorg.org  تماس  

تازه ترین ها

ویدیوی آزادی و عدالت اجتماعی

سوگند مبارزاتی

داریوش بزرگ میگوید

جمهوری اسراییلی ایران

سایر نوشته ها

خواندنیها

جمهوری ایران        

 

تماس:

tamas@iranebozorg.org

contact@iranebozorg.org

 

www.IRANeBOZORG.org

ایران یک محدوده جغرافیایی‌ نیست. ایران یک تمدن و فرهنگ است. فراتر از آنچه آموخته ایم. به فراخی‌ پایه ای از تمدن جهان.

مرگ ایران یعنی لغزش وجدان آدمیت و شمارش معکوس تمدن جهان

 

به تارنمای جنبش ایران بزرگ خوش آمدید

یک تشکل سیاسی‌ برخاسته از نسل چهار اپوزیسیون

 

در انتظار دفع بلا از وجود ایران بدانجا رسیده ایم که کاوه آهنگر در اسطوره رسید.  کار از کار گذاران بر نمیاید.

  هنگامه خیزش من و تو است تا کار گذاریم.  هنگامه خیزش هیچکسهاست.  اما...   ادامه

 

مقابله با قدرت منسجم فقط با انسجام قدرت امکان پذیر است. آلبرت آنیشتاین

یکی از زیانهای روگردانی از شرکت در سیاست اینست که آدمهای پست بر شما حکومت خواهند کرد. افلاتون

 

چرا حزب (جنبش)؟          چرا ایران؟          چرا بزرگ؟          چرا ایران بزرگ؟            چرا تشکیلات سیاسی جدید؟

باور ما                     هدف ما                      پیشنهاد ما                       در باره ما

 

دمکراسی‌ یک خواسته دو جانبه است. طلب آن تمرین شما را طلب میکند. انتظار تغییر، شرکت شما را انتظار دارد.  سیروس

 

 پرسش از خود                    ورود به سامانه  هیچکسها

دعوت به همکاری                ورود به سامانه   امگا

به ثبت میرسانیم