جنبش ایران بزرگ

tamas@iranebozorg.org

دعوت به همکاری

برای رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران

مقابله با قدرت منسجم فقط با انسجام قدرت امکان پذیر است. آلبرت آنیشتاین

جنبش ایران بزرگ به یاری شما نیاز دارد.

در مقطع زمانی کنونی همکاری شما داوطلبانه و رایگان میباشد.  در صورت درخواست شما همکاری و همفکری شما آشکار و یا پنهان خواهد بود.

جنبش ایران بزرگ باور دارد که اگر شما این مطلب را میخوانید شما کنجکاو هستید، شما علاقمند هستید، شما سیاسی هستید، و از همه مهمتر شما به ایران فکر میکنید.  جنبش ایران بزرگ از توجه شما سپاسگزاری میکند.

مخاطب محترم، 

اگر شما وابستگی به یک گروه سیاسی ندارید و مایل هستید در راه رسیدن به یک ایران آزاد و دمکراتیک کاری کنید، هر کاری، و هیچ گروه و تشکیلات سیاسی موجود را مناسب و مشابه با آرمانها و باورهای خود نمی یابید، جنبش ایران بزرگ از شما تقاضا میکند که باورهای جنبش را مورد بررسی قرار بدهید و در صورت تمایل با جنبش حداقل همکاری فکری کنید.  لطفا پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید:

tamas@iranebozorg.org 

هنوز تردید دارید؟  لطفا این لینک را مشاهده بفرمایید:   از خود بپرسیم

فلسفه سازمانی جنبش ایران بزرگ از پایین به بالا است.  یعنی اول مردم بعد رسمیت سازمانی.  از شما تقاضا میکنیم که در صورت تمایل به کار سازمانی چه روی صحنه و چه پشت صحنه، چه فعالیت آشکار و چه فعالیت پنهان، جنبش ایران بزرگ را مورد تمایل خود قرار بدهید تا با هم جنبش را رسمیت بدهیم.