جنبش ایران بزرگ

از خود بپرسیم:

آیا من به یک ایران آزاد و دمکراتیک باور دارم؟

اگر پاسخ شما آری هست ، اگر بدنبال راهی هستید که در راه بیرنگ کردن و از میان بردن درد و بلا و استبدادی که بر ایران میرود قدم بردارید، اگر مایل هستید که به آرزوی ایران آزاد و دمکراتیک حقیقت ببخشیم، جنبش ایران بزرگ از شما دعوت به همکاری میکند.  لطفا لینک زیر را فشار دهید:

دعوت به همکاری