جنبش ایران بزرگ

چرا حزب؟

 

حزب یعنی تشکلی از افراد با باور های سیاسی مشترک و به منظور شرکت در اداره امور کشور. 

آلبرت آنیشتاین را که بعنوان یک دانشمند علمی میشناسیم در نگاه خود به نابسامانی های اجتماعی این چنین میگوید: مقابله با قدرت منسجم فقط با انسجام قدرت امکان پذیر است.

تمهیدات بهینه سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، ارکان چرخش و پویایی یک جامعه هستند.  بدون سلامت سیاسی، اجتماع و اقتصاد یک کشور بیمار خواهند بود.  سلامت سیاسی یک جامعه دمکراتیک و نگاهبانی از دست آورد های دمکراسی در آن جامعه، به شرکت مستمر و مستقیم افراد آن جامعه نیاز دارد.  اما، مردم به زندگانی خود مشغولند.  در کنار درخواست و آرزو برای سربلندی و سلامت میهن، دولت، و ملت خود، اولویت فکری و ذکری مردم سربلندی و سلامت خانواده آنهاست.  مردم نمیتوانند انفرادی و یا در گروههای کوچک در امور مملکتی اثر گذار باشند.

حزب وسیله اتحاد نظرات مشابه، تدوین آنها به اهداف، و ترویج آن آرمانها میباشد. تشکل حزبی یا به صورت عضویت مستقیم و ثبت شده افراد است و یا به صورت همفکری، هواداری، و پشتیبانی غیر ثبت شده ولی وفادارانه.  حزب با بیان برنامه هایی که در راستای خواستهای مردم میباشند نامزدهای خود را برای نمایندگی مردم در مجالس قانونگذاری و یا خدمت در سایر مسئولیتهای مملکتی، معرفی میکند.  این نامزد ها با بهره وری از امکانات حزبی، تلاش در کسب هر چه بیشتر آرا خواهند نمود تا به حکم رای مردم و از طریق انتخابات آزاد، پاسدار و امانتدار اعتماد و انتظار مردم برای اداره امور مملکت باشند.

آزادی تشکیل احزاب سیاسی و قدرت مردمی این احزاب، ضامن سلامت سیاسی جامعه خواهد بود.  افراد جامعه با عشق و علاقه به سرنوشت خود و مملکت، با آگاهی از مواضع احزاب و تطبیق آنها با تمایلات خود پشتیبان این و یا آن حزب خواهند شد.

چرا جنبش؟

جنبش یعنی حرکت، یعنی تلاش.  از آنجا که ما برونمرز هستیم و بسیاری از ما تابعیت کشور محل سکونت خود را داریم، حزب مفهوم راستین خود را نخواهد داشت.  اما نجات ایران بدون سازماندهی و مدیریت آرزوها و تواناییهای پراکنده ایرانیان میسر نیست.  در نتیجه، از امکانات و آزادیهای دنیای آزادی که در آن زندگانی میکنیم استفاده بهینه میکنیم و با ایجاد تشکل سازمانی مشابه حزب تلاش میکنیم، حرکت میکنیم و در راه دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران بلا زده، هم میهنان درون مرز را یاری میکنیم.  آن هنگام که با همکاری و همیاری نیروهای درونی و بیرونی، حکومت آدمکش، چپاولگر، و جنایتکار آخوندی را با یک حکومت و دولت مردمی جا بجا کردیم برای شرکت در اداره امور کشور آزاد شده و برای نگاهبانی از دست آوردهای آزادی بدست آمده جنبش سازمان یافته برونمرزی را با یاری و سردمداری هواداران جنبش در ایران در شکل حزب و با اهداف حزبی رسمیت خواهیم داد.

در زمان آزادی ایران، وظیفه جنبش پایان میپذیرد.  آن تعداد از ما که مایل باشیم برای سکونت و ادامه زندگانی به ایران آزاد شده برگردیم میتوانیم در مقام عضویت رسمی حزب همراه سایر هم میهنان در مسایل سیاسی مملکت فعالیت و شرکت نماییم.

جنبش ایران بزرگ