جنبش ایران بزرگ

داریوش بزرگ میگوید

به خواست اهورا مزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم.  دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد.  همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد.  آن چه را که درست است من آن را دوست دارم.  من دوست و برده دروغ نیستم.  من بد خشم نیستم.  حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آنرا فرو می نشانم.  من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم .

خود را دست كم نگيريم .

به خواست اهورا مزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم.  دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد.  همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد.  آن چه را که درست است من آن را دوست دارم.  من دوست و برده دروغ نیستم.  من بد خشم نیستم.  حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آنرا فرو می نشانم.  من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم .

این است بخشی از معتقدات داریوش که خود در سنگ نبشته اش اعلام میکند.  چنین بیانیه ای از زبان یک شاه در سده ی ششم پیش از میلاد به معجزه میماند.  از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه میگیریم که داریوش وافعا" هم با مسائل مردم ناتوان همراه بوده است.

این لوح ها میگوید که در نظام او حتی کودکان خردسال از پوشش خدمات حمایت اجتماعی بهره میگرفته اند، دستمزد کارگران در اساس نظام منضبط مهارت و سن طبقه بندی میشده، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و نیز حق اولاد استفاده میکرده اند، دستمزد کارگرانی که دریافت اندکی داشتند با جیره های ویژه ترمیم میشد تا گذران زندگی شان آسوده تر شود.  فوق العاده سختی کار و بیماری پرداخت می شد، حقوق زن و مرد برابر بود و زنان میتوانستند کار نیمه وقت داشته باشند تا از عهده وظایفی که در خانه به خاطر خانواده داشتند برآیند.

این همه تامین اجماعی که لوح های دیوانی هخامنشی گواه آن است برای سدۀ ششم پیش از میلاد دور از انتظار است.  چنین رفتاری که فقط میتوان آنرا مترقی خواند، نیازمند ادراک و دور نگری بی پایانی بوده است و مختص شاه مقتدر و بزرگی است که میگوید: (( من راستی را دوست دارم )) و حتی به همسران خود نیز آموخته بود که با تمام توان این راستی و عدالت را مواظبت کنند. آنها هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزیر از پذیرش دقیق حساب رسی کلیه درآمدها و مخارج خود بودند و همان نظم و سخت گیری عمومی را شامل می شدند.  شاه بر کلیه مخارج دربار خویش از جمله مخارج سفر خود و همراهانش نظارت داشت

بله دوستان عزیزتعجب نکنید  تمدن ما اینگونه بوده است و این گفتار تنها گوشه ای از آن است .  دوستان،  ما هنوز هم ایرانی هستیم و با همت و تلاش میتوانیم خود را بسیار بالاتر از دیگر کشور ها ببریم اما در این راه باید به خود بقبولانیم که میتوانیم و خود را دست کم نگیریم .

منبع : http://www.golha.net/bteam/405.htm