آگوست 1،  2006

tamas@iranebozorg.org تماس 

www.iranebozorg.org  آدرس تارنما    

 (برای پرسش و پاسخ در رابطه با جنبش ایران بزرگ اینجا را کلیک کنید.)

 

پرسش و پاسخ در رابطه با پیمان عفو عمومی  پیشنهاد جنبش ایران بزرگ

 

 پرسش:  چه کسی به شما صلاحیت بخشیدن دست اندرکاران جمهوری اسلامی را داده است؟  

 پاسخ:  شرایط!  چه کسی به کاوه آهنگر صلاحیت داده بود که پرچم آزادی ملت را به اهتزاز در بیاورد و یک تنه به مبارزه علیه ستم بر خیزد؟  پاسخ میدهیم، شرایط!  کس دیگری نبود که ایران را نجات بدهد.  شرایط ایجاب کردند که یکنفر از میان مردم، یک آهنگر، برای نجات یک ملت برخیزد.  امروز شرایط ایجاب کرده اند که ما بی نام و نشانها برای نجات ایران برخیزیم و آنچه که درست میدانیم بکنیم.  آیا ادعا داریم؟  آری که داریم.  بیش از ربع قرن است که به بازی گرفته شده ایم.  از شاهزاده مان گرفته تا ملی مان تا کمونیستمان تا مجاهدمان تا مذهبی مان ما را به بازی گرفته اند.  حال ما خود بازیگر شده ایم.  حال ما خود آیین بازی را تعیین میکنیم.

پیشنهاد عفو ما چیز جدیدی نیست.  بیش از پنج سال است که در بسته و با رودربایستی از آن صحبت میکنند.  ما با شهامت و شفافیت آنرا روی میز میگذاریم.  رضا پهلوی نمیتواند مستقیما و با شهامت پیشنهاد عفو بدهد زیرا که باقیمانده آبروی سیاسی او خواهد رفت.  میاید و غیر مستقیم و از راه همفکران و همکارانش خواسته هایی را که به او تفهیم شده اند بروز میدهد.  مجاهدین نمیتوانند پیشنهاد عفو بدهند زیرا که توان فکری و مکتبی چنین گذشت و شهامتی را ندارند.  چپی ها نمیتوانند پیشنهاد عفو بدهند زیرا امیدشان به جایگاهی در آینده ایران ناامید خواهد شد.  اکبر گنجی پیشنهاد عفو داد ولی کسی او را قبول ندارد زیرا که از محارم و دار و دسته خودی است!

میبینید که شرایط اینچنین مقدر کرده اند که جنبش ایران بزرگ با شهامت و شفافیت پیشنهاد عفو عمومی را در اختیار عموم بگذارد.  ما از مردم هستیم و برای مردم.  این امتیاز و قدرت ماست.

 

پرسش:  آیا انتظار دارید مردم از جنایتهای جمهوری اسلامی گذشت کنند؟

 پاسخ:  خیر.  ما انتظار نداریم که مردم گذشت کنند.  ما به آنها میگوییم که باید گذشت کنند.  مردم چاره دیگری ندارند!  چه میتوانند بکنند؟  دولت سایه جهانی با ترفندهایش در مقابل آنها ایستاده است!  جنگ ایران و عراق، ریاست جمهوری خاتمی، انتصاب احمدی نژاد کوچکترین ترفندهایی بوده است که مردم را کیش و مات کرده است.  بقا یا فنای ایران پیش روی ماست.  ده هزار سال است که ایرانیان در جایی که ایران میشناسیمش زندگانی کرده اند.  میلیونها  ایرانی بدنیا آمده اند و مرده اند.  صد ها هزار از ایرانیان در جنگها، حملات دیگران به ایران، یا در زندانهای حاکمان ایران کشته شده اند ولی ایران مانده است.  هشتاد سال عمر من و شما یا انتظار من و شما برای انتقام در مقابل تاریخ ایران و وظیفه ما برای بقای ایران یک ذره است.  ذره ای که برای بقای ایران براحتی میشود از آن گذشت!  ولی ما نمیخواهیم از هیچکدام بگذریم.   

ما گذشت مردم را در مقابل تسلیم جمهوری اسلامی و انتقال مسالمت آمیز حکومت درخواست خواهیم کرد.  ما فکر میکنیم در بازار سیاسی دنیای امروز این داد و ستد به نفع طرفین میباشد.  پیمان عفو عمومی ما بسیار سخاوتمندانه است اما یکطرفه نیست.  هر کس که خطایی کرده در دادگاه علنی محاکمه خواهد شد.  ما در رفتار با این گناهکاران نوآوری کرده ایم.  ما در میزان مجازات و نوع آن تخفیف قایل شده ایم.  ما برای محکومین فردایی قایل شده ایم.  داراییهای به یغما رفته مورد بررسی و بازیافت قرار خواهند گرفت.  آسیب دیدگان جنایات جمهوری اسلامی خسارت دریافت خواهند کرد.  باور داریم خجالتی که دست اندرکاران جمهوری اسلامی در مقابل سخاوت ما و بخشندگی ملت ایران در دوران محاکمه و محکومیت به خود خواهند دید مجازاتی بس بزرگ است.

 

پرسش:  اگر طرف مردم دولت سایه جهانی میباشد آیا پیشنهاد شما و رضایت مردم کاربرد دارد؟

 پاسخ:  آری.  دولت سایه جهانی بازیگر است.  از بازی کردن با جان و مال مردم و بازی دادن مردم لذت میبرد.  تاریخ نشان میدهد که هر چند دهه ای ملت گوشه ای از دنیا را بازی داده اند.  پیشنهاد عفو ما بازی مورد علاقه دولت سایه خواهد بود زیرا که چند سال بدنبال آن است.  تفاوت در اینست که آنها میخواهند آدمهای خودشان را جایگزین جمهوری اسلامی کنند و ما میخواهیم حکومت ایران از مردم و برای مردم باشد.  آیا میشود؟  ما میگوییم که آری اگر که بازی را خوب بکنیم.  دولت سایه تا کنون در ایران با نوکر هایش بازی کرده است.  جنبش ایران بزرگ فرصت بازی با غیر نوکر ها را به دولت سایه میدهد.  ما حدس میزنیم که دولت سایه وسوسه لذت این چالش را بپذیرد!

در ثانی، در داد و ستد سیاسی دنیای امروز هدف ما ارائه خدماتی هست که نظر جویندگان خدمت را به خود جلب کند حتی ارباب!

 

پرسش:  آیا انتظار دارید که جمهوری اسلامی پیشنهاد عفو شما را بپذیرد؟

 پاسخ:  خیر.  ما انتظار نداریم که کلیت جمهوری اسلامی پیشنهاد عفو ما را بپذیرد.  ما به آنها راهنمایی میکنیم که پیشنهاد ما را بپذیرند!  جمهوری اسلامی در اداره ایران به بن بست رسیده است.  میخواهد با بازی اتمی و به جنگ کشاندن ایران این بن بست را بگشاید.  نمیتواند.  فردای بمباران ایران و ویرانی ایران چه میکند؟  جنبش ایران بزرگ همراه دیگر نیروهای سیاسی تا انتقال حکومت ایران به مردم ایران مبارزه و ایستادگی میکند.  عوامل بسیاری در سیستم جمهوری اسلامی هستند که خواهان عفو در صورت تسلیم یا همکاری برای نجات ایران هستند. ما به جمهوری اسلامی راهنمایی میکنیم که پیشنهاد ما مناسبترین چاره برای همه طرفین درگیر در بن بست اداره ایران میباشد.  ما آنها را از آینده ای که در انتظار آنهاست آگاه میکنیم.    بدون پذیرش پیشنهاد ما افراد مرتبط به جمهوری اسلامی فردایی ندارند! 

 

پرسش:  راهنمایی شما به جمهوری اسلامی چگونه است؟

 پاسخ:  بدینوسیله به آگاهی دولت سایه جهانی میرسانیم تا هم دنیا بداند و هم نوکران آخوندی آنها در حکومت ایران بدانند که تا هنگام برقراری حکومت مردم از مردم و برای مردم در ایران نیروهای مردمی مبارزه را ادامه خواهند داد.  حکومت دست نشانده و اشغالگر آخوندی اسلامی رفتنی است در این شک نداریم.  آخوند خامنه ای از برنامه بیست ساله حکومت دست نشانده آخوندی میگوید ما از برنامه بیست و پنچ ساله مبارزه برای برقراری حکومت مردم میگوییم.  ما بازیگر همان بازی هستیم که دولت سایه جهانی آنرا با بازیگری آخوندها شروع کرده با یک تفاوت، ما برای مردم بازی میکنیم.  در این پوکر سیاسی ورق 25 ما به 20 آنها سر است!

ما به آدمهای رده بالای جمهوری اسلامی میگوییم هر چقدر میلیارد که دزدی کرده باشید کجای دنیا میخواهید بروید که از پیگرد چریکهای زبده یگان بازیافت اموال ملی در امان باشید؟  ما به آدمهای رده پایین جمهوری اسلام داستان زندگانی آدمهای رده پایین پادشاهی را بازگویی خواهیم کرد که با چه بدبختی و افسردگی در غربت ادامه زندگانی میداده اند!  ما به همه آدمهای جمهوری اسلامی داستان دربدری و مرگ بی عزت پادشاه قدر قدرت ایران را یادآوری خواهیم کرد.  ما مرگ و دفن بی عزت مادر محمد رضا شاه و همسر رضا شاه را یاد آوری خواهیم کرد.  ما خودکشی شاهزاده لیلا پهلوی را با همه ثروتش یادآوری خواهیم کرد.

ما به آدمهای جمهوری اسلامی راهنمایی خواهیم کرد که هر چه قدر بهترین خیابانهای دنیا مانند خیابان شانزه لیزه در پاریس را بالا و پایین کنند غصه بوی میدان فوزیه و دو سیخ جیگر ناب بعد از چند بست نابتر سلطانی زیر آسمان آبی ایران هرگز از وجود بی وجود آنها بیرون نخواهد رفت!

 

پرسش:  آیا فکر میکنید گروههای سیاسی مثلا مجاهدین خلق با آن همه شهید از جنایات جمهوری اسلامی گذشت میکنند؟

 پاسخ:  خیر.  ولی چه میتوانند بکنند؟  شرایط موجود، برگ برنده ما در پیشنهاد عفو ما هستند.  وجود ما ناشی از شرایط است.  باور داریم که گروههای سیاسی در موقعیت کارسازی نیستند.  اگر گروههای سیاسی میتوانستند کاری کنند که نیاز به سازماندهی ما نبود!  سازمان مجاهدین خلق نه از راه سیاسی و نه از راه نظامی به مقصود برکناری حکومت آخوندی نرسیده است.  این سازمان در موقعیتی نیست که خواسته اش را به پیش ببرد.  سازمان مجاهدین خلق چنان در باتلاق اشتباهات خود گرفتار است که سرنوشتی مانند حزب توده در انتظار دارد.  یعنی یک تشکیلات سیاسی لعنت شده!  ما میخواهیم که اینطور نباشد.  ما در نگاه خود به سازمان مجاهدین خلق رجوی ها را نمیبینیم.  برای ما معصومیت هزاران جوان مو سپید شده شهرستانی که با عشق آزادی و عدالت اجتماعی چشم بسته به راهی قدم گذاشتند که بازگشتنی نبود سازمان مجاهدین خلق است.  ما میخواهیم که سازمان مجاهدین خلق را کمک کنیم که در عین رقابت سیاسی با ما و دیگر نیروهای سیاسی یار ملت ایران برای نجات ایران باشد.  ما این را برای همه گروههای سیاسی میخواهیم.  ما از همه گروههای سیاسی درخواست همکاری خواهیم کرد.  عدم پذیرش پیشنهاد ما توسط گروههای سیاسی اختیار آنهاست.  در اینصورت قضاوت اعتبار این گروهها با مردم خواهد بود.

 

پرسش:  آیا عدم پذیرش پیشنهاد شما از طرف جمهوری اسلامی بی اعتباری شما نیست؟

 پاسخ:  خیر.  گفتیم که شرایط برگ برنده ما هستند.  ما اعتبار سیاسی نداریم که از دست بدهیم.  اعتبار ما در راه است!  ما از مردم و برای مردم هستیم.  ما آدمهای عادی اجتماع هستیم که کیسه برای مال و مقام ندوخته ایم.  ما از همان نان و پیازی میخوریم که یعقوب لیث صفاری میخورد.  موفق نشویم در جایگاه کنونی خود میمانیم شاید که تاریخی هم شویم!  بابک خرمدین هم شکست خورد ولی تاریخی شد.  موفق شویم مانند ستارخانها و باقرخانها در تاریخ ثبت خواهیم شد.  میبینید که پذیرش و یا عدم پذیرش پیشنهاد عفو ما برای ما برد هستند.  در این شطرنج سیاسی چه مات بشویم و چه مات بکنیم برنده هستیم.

 

پرسش:  آیا شایسته نیست که پیشنهاد عفو با رای گیری مثلا همه پرسی از مردم تاییدیه بگیرد؟

 پاسخ:  در یک شرایط قانونمند شایسته است که رای گرفته بشود.  متاسفانه در این بی قانونی که در جهان حکمفرماست مردم ایران در موقعیتی نیستند که برای نجات و یا اداره ایران تصمیم گیرنده اول باشند.  تصمیمات را برای آنها میگیرند.  برای آنها یک حکومت مذهبی تصمیم گرفته شد و بخورد آنها داده شد.  برای نجات آنها حمله نظامی به ایران برنامه ریزی شده است و شاید اجرا شود.  متاسفانه مردم ایران در موقعیت دریافت نتیجه تصمیم هستند.  مردم ایران برای نجات ایران و خودشان چاره ای و پاسخی جز آری به پیشنهاد ما ندارند.  با سیر وقایع امروز نمیدانیم فردای ایران چگونه خواهد بود؟  شاید دیگر ایرانی باقی نماند!  ولی ایرانی اینجا و آنجا در امنیت و آسایش دنیای خارج از ایران باقی میماند.  این ایرانیهای خارج نشین مطمئنا ملت بیچاره و نابود شده داخل ایران را سرزنش خواهند کرد که باید فلان کار را میکردند تا ایران نابود نشود!  همانطور که امروز در جای گرم نشسته اند و ملت شریف و بی پناه ایران را سرزنش میکنند و میگویند اینها انقلاب کردند و بلایی که بر سرشان میرود لیاقتشان است.  مردم ایران با قبول پیشنهاد عفو در تاریخ ثبت خواهند کرد که آنها گذشت کردند ولی نامردمان نپذیرفتند.  دیگر جایی برای سرزنش کردن مردم نمیماند مگر از سوی مغرضان.  مردم با پاسخ مثبت خود توپ را در میدان جمهوری اسلامی خواهند انداخت.  تاریخ و دنیا جمهوری اسلامی را مسئول وقایع ثبت خواهد کرد.

 

پرسش:  اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد شما را نپذیرفت چه میکنید؟

 پاسخ:  گفتیم که شرایط برگ برنده ما هستند.  جمهوری اسلامی باید برود.  امروز نرود فردا میرود.  این فردا هر چقدر هم دور باشد!  اگر تمام کشورهای دنیا مقابل ملت ایران بایستند، اگر تمام مردان ایران را معتاد کنند، اگر تمام زنان ایران را تن فروش کنند، اگر ایران را با بمب اتمی ویران کنند، جمهوری اسلامی باید برود.  جمهوری اسلامی هم که برود حکومت مردم از مردم و برای مردم میاید.  غیر از این باشد هستیم تا نباشند.  آنگاه که نوبت ما شد ایران را از نو خواهیم ساخت.

پیشنهاد عفو ما بر اساس اشارات چندین ساله عواملی از درون ایران میباشد.  پس نیاز و درخواست به این عفو موجود است.  حال اگر کلیت جمهوری اسلامی پیشنهاد عفو را نپذیرد شرایط آنها در وضعیت کنونی میماند، یعنی یک حکومت مورد نفرت ملت.  ما برای نجات ایران به جلو پیش خواهیم رفت.  در این راه با دست اندرکاران جمهوری اسلامی که از جنایات و خیانتهای آخوندیسم خسته شده اند و مستقیم و غیر مستقیم میگویند به ما امان بدهید تا با شما شویم همکاری خواهیم کرد و جمهوری اسلامی را از هر راه که لازم شد بزیر خواهیم کشید.  در اینصورت عدالت خمینی حداقل رفتاری خواهد بود که با هرکس که در مقابل مردم بایستد خواهد شد.  آنهایی هم که فرار کنند هر کجای دنیا که بروند تا به ابد مورد پیگرد خواهند بود تا بازداشت شوند و به سزای اعمالشان برسند.

 

پرسش:  بیشتر بگویید اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد شما را نپذیرفت چه میکنید؟

 پاسخ:  گفتیم که پیشنهاد ما از طریق شورای عالی انتقال (شعا) خواهد بود.  یعنی طرف ما آگاه خواهد بود که با یک قدرت منسجم مردمی و مخالف حکومت آخوندی درگیر است.  میدانیم که بسیاری از عوامل درون حکومت آخوندی بدنبال راه چاره ای برای نجات از گرداب جهل و جنون و جنایت آخوندیسم اسلام میباشند.  ما با پیشنهاد عفو و امتیازات سخاوتمندانه دیگری که قایل خواهیم شد از این شکاف درون حکومت استفاده خواهیم کرد.  در هنگام خیزش مردم برای بدست گرفتن حکومت، همکاری نیروهای درون حکومتی که به مردم پیوسته اند تسهیلات لازم را برای به نتیجه رساندن تلاش نجات ایران فراهم خواهند کرد.  آن تعداد از کارگزاران جمهوری اسلامی که به مردم نپیوندند پیگرد و بازداشت خواهند شد.  عدالت از نوع دژخیم خمینی حداقل عدالتی خواهد بود که در مورد آنها اجرا خواهد شد.

آنهایی هم که به اینور و آنور دنیا فرار کنند تا ابد الدهر مورد پیگیرد خواهند بود.  یک یگان زبده از نیروهای مردمی، ورزیده ترین داوطلبان سازمان مجاهدین خلق و سایر سازمانهای سیاسی که آماده همکاری باشند، ماموران ویژه تشکیلات نظامی و امنیتی کنونی تشکیل خواهد شد.  از نیروهای متخصص اسراییلی برای آموزش این گروه استفاده خواهد شد.  تمام وابستگان اینگونه افراد و وارثان آنها هر کجای دنیا که باشند شناسایی خواهند شد و در صورت مرگ سوژه به وارث او آگاهی داده خواهد شد که اموال دزدیده شده را با کسر احتیاجات آنها برای یک زندگانی آبرومند به مردم بازگردانند.  آگر قبول نکنند، ارث آنها به وارث دیگری خواهد رسید، و قس علیهذا!

پرسش:  اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد شما را پذیرفت چه ضمانتی برای اجرای آن دارید؟

پاسخ:  پیشنهاد ما از طریق شورای عالی انتقال (شعا) خواهد بود.  شعا با استفاده از رسانه های همگانی برونمرز مانند تلویزیونهای ماهواره ای و رسانه های داخلی ملت ایران را با مفاد پیمان و لزوم رعایت آن آشنا و آماده میکند.  دولت گذار که با همکاری شعا تشکیل خواهد شد اجرای پیمان را در دوره دوساله گذار با امضای سند پیمان تعهد میکند.  در هنگام همه پرسی برای تعیین نوع حکومت، تایید مردم و تعهد حکومت و دولت منتخب مردم اجرا و رعایت پیمان را پس از دوره گذار تضمین میکند.

  

پرسش:  چطور میتوانید در مقابل ناباورترین جنایتهای جمهوری اسلامی گذشت کنید؟

 پاسخ:  گذشت نکنیم چه کنیم؟  برای نجات ایران و سربلندی ایرانی کارهای لازم و عقلانی باید بشود.  راه دیگری وجود ندارد.  توجه کنید که بسیاری از آدمهای درون حکومت اسلامی ایران خواهان بخشش و امان هستند تا با مردم همکاری کنند.  گذشت از جنایات جمهوری اسلامی کار آسانی نخواهد بود ولی شدنیست.  میدانیم که با پیشنهاد خود بسیار سرزنش خواهیم شد ولی برای بقای ایران، آزادی ایران، و سربلندی نسل امروز و آینده ایران باید قدرت گذشت را داشته باشیم.  باور داریم که فرایندی که پیشنهاد کرده ایم همه ما را در رسیدن به توانایی گذشت یاری خواهد داد.  تکرار میکنیم که پیشنهاد عفو ما برای تسلیم مسالمت آمیز جمهوری اسلامی و انتقال حکومت به مردم است.  باور داریم که اگر رهبریت آنها نپذیرد پیشنهاد ما حداقل وسوسه تسلیم در کادرهای پایین آنها را قدرت میدهد و این خود شکاف در میان آنها خواهد بود.  دوران خون را با خون شستن گذشته است.  تجربه جمهوری اسلامی به همه ما نشان داده است که با احساس زندگی کردن کافی نیست.  خرد را هم باید ابزار کار کرد!

ما باور داریم که پنج تا ده سال پس از قبول پیمان عفو از طرف جمهوری اسلامی و ملت در بازنگری که به مسایل ایران خواهیم داشت بسیاری تایید خواهند کرد که هر دو طرف بهترین تصمیم را برای آینده خود، کشور، و ملت را گرفتند.  درد فرزند از دست داده ها فراموش نخواهد شد ولی کمی آرامتر خواهد بود.  بسیاری از دردکشیده ها از قدرت گذشت و بخشش خود خرسند خواهند بود و این خرسندی التیام آلام آنها خواهد بود.  زمان حل کننده بسیاری از درد هاست!  با این باورهاست که توانایی و جسارت گذشت را بخود داده ایم.

 

پرسش:  پیشنهاد میکنید آقای رفسنجانی را ببخشند که هیچ، 9 بیلیون دلار از اموال به یغما رفته ایران را هم به ایشان بدهند، آیا در کله شما عقل هست؟  چرا از کیسه خلیفه بخشش میکنید؟

 پاسخ:  احساساتی نشوید.  در کله ما خیلی چیز ها هست که فکر شما به آن نمیرسد و ما نیازی به بیان همه آنها نمیبینیم!  اما اینرا میگوییم که بقای ایران، آزادی ایران، و سربلندی ایرانی در کله ما هست.  ما ایران را آباد میخواهیم.  ما ایرانی را زنده میخواهیم که لذت در آغوش کشیدن نوه اش را مزه کند!  شاید بپرسید آنها که به فجیع ترین وضع کشته شدند چی؟  مگر آنها ایرانی نبودند؟  چرا.  ولی زمان به عقب برنمیگردد.  چه ببخشیم و چه نبخشیم، چه انتقام بگیریم و چه نگیریم، مرده زنده شدنی نیست.  چه ایران را ویران بخواهیم و چه آباد، مرده زنده نمیشود.  شاید دل ما خنک شود ولی مرده زنده نمیشود.  ولی زنده را میشود زنده نگاه داشت.  این در کله ما هست.  آنها را که هم در راه ایران جانشان را گرفته اند فراموش نخواهیم کرد.  دلهای سوخته را هم فراموش نکرده ایم و نخواهیم کرد. 

ما میگوییم هنگامیکه جمهوری اسلامی مطابق با "پیمان عفو عمومی" و بدون خونریزی تسلیم شد و آقای رفسنجانی 69 بیلیون دلار داراییهایش را به دولت واگذار کرد، 9 بیلیون دلار آن را به ایشان برمیگردانیم و 60 بیلیون دلار را به صندوق بازیافت اموال ملی واگذار میکنیم.  از کیسه خلیفه بخشش نمیکنیم.  از کیسه آقای رفسنجانی بخشش میکنیم.  ما بر این باور هستیم که در مقابل تسلیم بدون کشتار و ویرانی جمهوری اسلامی این داد و ستد مناسبی است.

ما میگوییم اگر آقای رفسنجانی اینقدر زرنگ بوده اند که در ربع قرن 69 بیلیون دلار، از هر راه، دارایی جمع کرده اند اینقدر زرنگ هستند که با 9 بیلیون دلار آنقدر درآمد بسازند که پس از احتیاج خود و خانواده اش که قانون تعیین خواهد کرد بسیاری دیگر را برای ایران هزینه کنند.  در ثانی آقای رفسنجانی یکی از ستونهای جمهوری اسلامی هستند.  موافقت ایشان در تسلیم بدون خونریزی جمهوری اسلامی کارساز است!

پرسش:  آنها با ما با بدترین وضع رفتار کردند چرا ما مقابله با مثل نکنیم، چشم در مقابل چشم؟

 پاسخ:  به هزار و یک دلیل.  از همه مهمتر اینست که نمیتوانیم!  تا این هنگام که نتوانسته ایم و از اینجا به بعد هم با قواعد بازی کنونی که به ما زور شده است نمیتوانیم.  ما که با جمهوری اسلامی طرف نیستیم!  آنها پشتیبانی علنی دولتهای خارجی را دارند.  دیگر اینکه ما ایرانی هستیم و به هویت و ماهیت ایرانی خود میبالیم.  از فرهنگ و ادبیات گهر بار ایران یاد میگیریم؛ "ادب از که آموختی؟  از بی ادبان!"  در حق ما بدی کردند، ما بدی نمیکنیم.  برای رسیدن به یک هدف والاتر گذشت خواهیم کرد.  همه خواهیم دید که زمان پاسخ دردهای ما را خواهد داد.  در یک دهه پس از آزادی ایران به این شاهکار تاریخ سیاسی ایران بازنگری خواهیم کرد و به گذشتی که جمهوری اسلامی کرد و تسلیم شد و گذشتی که مردم کردند و بخشیدند افتخار خواهیم کرد!

 

پرسش:  به آنها که انتقام میخواهند چه میگویید؟

 پاسخ:  میگوییم کسی جلوی کس دیگری را نگرفته است.  انتقام میخواهید بفرمایید بگیرید اگر میتوانید!  برای آماده شدن برای انتقام گرفتن پیشنهادی برای آنها که در خارج از ایران مثلا امریکا هستند و در جای گرم نشسته اند و انتقام میخواهند داریم.  اگر میل و توانایی به انتقام دارید در امریکا که دمکراسی برقرار است و قانون وجود دارد بروید سراغ عوامل جمهوری اسلامی که در امریکا کم هم نیستند!  آنها را از راه قانون مورد پرسش و پاسخ قرار دهید.  از آنها بخاطر همکاری با حکومت ضد بشر جمهوری اسلامی ادعای خسارت کنید.  پیروز که شدید و به نتیجه رسیدید قبول خواهیم کرد که انتقام از آدمهای جمهوری اسلامی شدنیست!

 

پرسش:  گمان نمیکنید که با این پیشنهاد خودتان را دست انداخته اید؟  آیا دیگران را نادان فرض میکنید؟

 پاسخ:  یاد آوری میکنیم، ما از مردم هستیم و برای مردم.  توانمند ترین ابزار کار ما شرایط هستند.  ما نه خود را دست انداخته ایم و نه دانش و بینش دیگران را کم ارزش میدانیم.  برای ثبت در تاریخ پیشنهاد عفو را که بسیاری از درون و برون ایران با زبان بیزبانی بیان کرده اند شفاف و بدون تعارف و رودربایستی و با شهامت سیاسی مردمی خود ارائه میدهیم.  تاریخ به آیندگان درس خواهد داد که خدمتگزاران ایران برای بقای ایران و سربلندی ایرانی هر آنچه که از دست و توانشان با توجه به شرایط زمان بر میآمد کردند.

 با فورمت آکروبات پی. دی. اف                                                                    با فورمت مایکروسافت وورد