به سامانه هیچکسها خوش آمدید

من هیچکس هستم.  یکی از هفتاد میلیون ایرانیهای داخل و خارج.  حقوق بگیرم و به فکر امروز و فردای زن و بچه و عاقبت وطنی که

هنوز به یادش بغضم میگیرد.  نه روزنامه نگارم و نه استاد علوم سیاسی.  نه سرپیازم و نه ته آن.  ولی خود پیازم وعاشق ایران.

خسته شده ام از اینهمه پروفسور و مدعای سیاسی که برایم راه و چاه می آفرینند.  برمیخیزم تا بگویم که من هم هستم.

 و تا هستم ایران هست و آزاد انسان ایرانی.

 

 چرا هیچکس؟

هیچکسها آدمهای بی نام و نشان در میدان سیاست هستند.  آدمهای عادی اجتماع که سرشان به کار خودشان مشغول بود و اداره امور مملکت و جامعه را در صلاح سیاسیون میدیدند تا اینکه انگشت در سوراخ حوصله آنها کردند.  تجربه سیاسی آنها در مقابل مدعیان سیاسی هیچ است ولی افکار و آرمانهای آنها پوچ نیست.  برخاسته اند و میگویند که ما هم باید سخن بگوییم.  مگر نه که همه دادها برای ایران هست و ایرانی!  ما هم از این ایرانیان هستیم.  میگوییم که تا شنیده شویم.  ولو اینکه ساده پندار باشیم.  ولو اینکه عامی بگوییم.  ولو اینکه بی پیرایه بنویسیم!

من هم یکی از این میلیونها هیچکسها هستم.  اینجا پایگاه افکار من است تا که شما بدانید و هم خودم یادآور باشم که من در مواجهه با درد میهنم ایران چه میگویم و برای درمان این درد چه میخواهم.  اگر شما هم خود را از هیچکسها میدانید و با کلام و قلم ساده خود نوشته اید و این پایگاه را مناسب ذخیره افکار خود میدانید با من تماس بگیرید.

نوشته ها به فورمت آکروبات "پی. دی. اف" میباشند.  برای مایکروسافت وورد فورمت لینک (word Format) را در مقابل هر نوشته فشار دهید.

 

   رفراندم بی رفراندم

   مردم سالاری                 (Word Format)

    چرا جمهوری                (Word Format)

    با اسلام چه باید کرد        (Word Format)

    جمهوری اسراییلی ایران  (Word Format)

  لهستانیزه کردن ایران            (Word Format)

  گرجستانیره کردن ایران          (Word Format)

  رضا پهلوی: یک مهره سوخته

  دین و حکومت

  نهضت حسین

   خواب علی دایی را دیدم!     (Word Format)

   چه باید کرد

   سلطنت! جمهوری؟  یا هرج و مرج

   اهمیت شناخت شهرام همایون

   شوخی سیاسی

تماس:        hitchcas@yahoo.com

 

پخش این مقالات و نقل قول از آنها آزاد است.